Jongeren met een taalstoornis / TOS hebben moeite met het begrijpen en/of uiten van taal.

Problemen in de communicatie

Als je een taalstoornis / TOS hebt, wordt taal in je hersenen moeilijker en langzamer verwerkt. Je hebt hierdoor ook moeite met het leren en onthouden van klanken, woorden, zinnen en verhalen.

Hoe werkt taal bij een taalstoornis / TOS

en hoe werkt het met leren en onthouden?

Spraakklanken

Het herkennen van klanken en het uitspreken van die klanken in woorden is vaak moeilijk als je een taalstoornis / TOS hebt. Hierdoor ben je moeilijk te verstaan. Of je hebt problemen om anderen te verstaan.

Woorden

Het leren en onthouden van nieuwe en moeilijke woorden is vaak moeilijk als je een taalstoornis / TOS hebt. Soms ken je de woorden wel maar je kunt er steeds niet opkomen. Je kunt dan niet goed zeggen wat je wilt. Ook begrijp je niet altijd wat anderen bedoelen.

Zinnen

De regels van de grammatica zijn vaak moeilijk als je een taalstoornis / TOS hebt. Je maakt dan zinnen die niet helemaal kloppen. Anderen begrijpen je soms niet. En het is lastig om de zinnen van anderen te begrijpen.

Vertellen

Het vertellen van een verhaal of het begrijpen van een verhaal van een ander is vaak moeilijk als je een taalstoornis / TOS hebt. Hoe leg je duidelijk uit wat er gebeurd is? Wat vertel je eerst en laatst? Wat moet je wel en niet noemen in je verhaal? En hoe doet een ander dat?

Interactie / gesprek

Mensen praten met elkaar. Dat kan moeilijk zijn als je een taalstoornis / TOS hebt. Wanneer ben je aan de beurt om iets te zeggen? Wat zeg je tegen een onbekende of tegen een leeftijdsgenoot? Hoe praat je mee in een groep? Hoe kom je voor jezelf op?

Leren en onthouden

Het leren en onthouden van taal is moeilijk als je een taalstoornis / TOS hebt. Je hersenen kunnen taal niet goed verwerken. De een heeft vooral problemen met het uiten van taal. De ander heeft ook problemen met het begrijpen van taal.

Gevolgen van een taalstoornis / TOS

Door een spraak- en/of taalprobleem ben je kwetsbaar. Je weet dat anderen jou vaak niet goed begrijpen. Je weet dat je soms niet goed kunt uitleggen wat je bedoelt. Je weet dat je niet altijd begrijpt wat anderen zeggen. En dat je het soms niet goed kunt onthouden.

Daardoor voel je je niet altijd fijn:

  • Je hebt soms een vol hoofd
  • Je kunt emotioneel reageren
  • Bij stress kan je moeilijk praten
  • Je voelt je vaak onzeker over wat je zegt
  • Je raakt soms gefrustreerd als je er niet uitkomt

Anderen denken soms dat je te dom bent of niks wilt. Maar dat is het niet. Ze begrijpen je niet en jij begrijpt hun niet. Daardoor raken jullie allebei gefrustreerd.

  • De app en het pasje kunnen helpen
Wil je nog meer weten?

Kijk dan ook eens op de volgende websites

Spraaktaalweb

Lees meer over wat een taalstoornis (TOS) is op Spraaktaalweb

Lees verder

Spraaksaam

Vereniging voor en door jongeren met een taalstoornis (TOS)
Leeftijd: 12-30 jaar

Lees verder

Alles over TOS

Alle informatie over een taalstoornis (TOS), óók voor ouders en professionals.

Lees verder